Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdesher.ir/review/7245
در این یادداشت با هم مروری نقادانه خواهیم داشت بر دو غزل و یک چهارپاره. غزل نخست را به اعتبار طول و تفصیل و پرشماری ابیاتش دیگر حتی می‌توان قصیده دانست. تصاویر سوررئال و کابوس‌وار این شعر با درون‌مایه‌ی آن ـ روایت شبی اضطراب‌آمیز ـ متناسب است. همه‌چیز در این شعر، وجودی .