Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdesher.ir/review/7246
با غزلی تازه مهمان شعر آقای علی اسماعیلی هستیم. اول از همه باید عرض کنم شعر در مصرع‌هایی از وزن خارج شده است. مثلاً در مصرع «غزلت خوانده شود روزی تو هم فانی شوی» کلمهء «غزل» اصلاً در ابتدای مصرع و در بحر جا نمی‌شود. یا در مصرع «صبر کن ، شاید چونان قالی کرمانی شوی» واژهء «چونان» .