Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdesher.ir/review/7266
شعر کوتاهی از خانم خان‌ آبادی ارانی نشان دهندۀ تجربۀ او در حوزۀ سرودن است. یکی از ظرفیت‌های خوب شعر فارسی که در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه شاعران بوده است، قطعه و قطعه‌سرایی است و این شاعر با همین شعرش نشان داده است که به این ظرفیت آگاهی دارد و شاید در آینده، بخواهد در این .