Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdesher.ir/review/7925
وقتی قالبی را برای سرودن بر می‌گزینید، می‌بایست به حدود و ثغوری که قالب و چهارچوبِ برگزیده برایتان تعریف کرده است پایبند باشید، چرا که اگر جز این باشد، تنگ بودن قالبی که خودتان برگزیده‌اید بر تنِ دیگر عناصر شعر، انتخاب‌های بعدی‌تان در آن شعر را نیز زیر سوال .