Don't have Telegram yet? Try it now!
http://nashkraj.info/sintaksichnyya-srodki-zvyaznastsi-i-vobraznastsi-u-kalyandarna-abradavyh-pesnyah-gomelshchyny/
Сінтаксічныя сродкі звязнасці і вобразнасці ў каляндарна-абрадавых песнях Гомельшчыны