Don't have Telegram yet? Try it now!
http://paged-lnd-front.teleme.io/articles/create_your_own_telegram_bot?hl=vi
Làm thế nào để tạo riêng của bạn Telegram bot