Don't have Telegram yet? Try it now!
http://peergopeer.com/30-lanh-dao-tai-chinh-cam-ket-cac-nguon-luc-cho-blockchain/
30% lãnh đạo tài chính cam kết các nguồn lực cho blockchain