Don't have Telegram yet? Try it now!
http://soteledu.com/Course/Take/attitude/نگرش-موفقیت
این دوره به مبانی اولیه موفقیت در کسب و کار و زندگی می پردازد. اکثر مطالب و فیلم‌‌های این دوره شامل مباحث روان شناسی و اقتصادی است