Don't have Telegram yet? Try it now!
http://women.gov.ir/fa/news/9450/تقدیر-از-نخستین-مدیر-کل-استانی-زن-در-وزارت-امور-اقتصاد-و-دارایی-و-دستگاه-های-اجرایی-استان-تهران