Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.artna.org/fa/news/view/49973/باز-هم-استفاده-از-آثار-مکتوب-من--بی-آنکه-از-نویسنده-اجازه-ای-گرفته-باشند