Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.bahook.com/product/58533
. اندیشه های زرین خاقانی نوشته ی فرزانه اصفهانی است که توسط بدیهه,لیوسا در سال 1391 و 332 صفحه به بازار عرضه شده است. این اثر از نظر موضوعی در دسته/های ذیل قرار میگیرد: کتاب بزرگسال ادبیات و داستان ادبیات کلاسیک و دوره میانه شعر و نظم فارسی کتاب بزرگسال ادبیات و داستان شعر فارسی معاصر از این نویسنده کتاب های ذیل نیز منتشر شده است: اندیشه های زرین حافظ از انتشارات : بدیهه اندیشه های زرین حلاج از انتشارات : بدیهه