Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.douran.net/fa/news/ثبت-بزرگترین-حمله-DDoS-با-ركورد-Gbps-500/
طبق گزارش Arbor Networks، در سال گذشته شاهد بزرگترین حمله DDoS با رکورد Gbps 500 بودیم؛ و این در حالی است که هکرها هر روز بیش از پیش تکنیک‌های چند برداری را برای اخاذی از قربانیان خود بکار می‌بندند.