Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.fabanews.com/fa/news/مشتریان-بانک-سامان-خدمات-بانکی-را-تلفنی-دریافت-می-کنند/
با راه‌اندازی مرکز خدمات تل بانک در بانک سامان مشتریان بانک سامان ازاین‌پس برای دریافت خدمات بانکی و کسب اطلاعات لزومی به حضور در شعبه نخواهند داشت