Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.htsc.ir/News/ID/29/بازدید-دکتر-شهیدزاده-مدیرعامل-بانک-کشاورزی-و-هیات-همراه-از-مرکز-داده
بازدید دکتر شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی و هیات همراه از مرکز داده