Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.manototv.com/Shows/mycheapadventure/SHOW1122
یک مجموعه تلویزیونی به زبان فارسی بر پایه مسافرت ارزان به کشورهای مختلف و بازدید از مناطق توریستی است، در این مجموعه بیننده شاهد خواهد بود که چگونه می توان با هزینه کم به کشورهای مختلف سفر کرد