Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.manototv.com/shows/documentaries/show417
مستندهای من و تو بخشی از تولیدات این شبکه است که مورد توجه بسیاری از بینندگان قرار گرفته. تولید کنندگان این برنامه نه تنها با استناد به شواهد تاریخی و مکتوبات معتبر بلکه با مصاحبه با صاحبنظران