Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.manototv.com/videos/2011714/vid12858
در این قسمت ویژه پرسش و پاسخ، بیل و جن به سوالاتی درباره کوتاه قامت بودن پاسخ می دهند. آنها صادقانه درباره چالش های بزرگ کردن بچه هایی که تقریبا هم قد خودشان هستند، صحبت می کنند، به پدر و مادرهای فرزن