Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.manototv.com/videos/2011715/vid12864
بیل و جن معتقدند دیگر زمان آن رسیده است که بچه ها را در فعالیتهای درسی بیشتری دخیل کنند. آنها تصمیم گرفته اند که ویل را در کلاسهای کاراته و زوئی را در باله ثبت نام کنند. ویل از پوشیدن لباس کاراته اش ب