Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.manototv.com/videos/2014401/vid12565
در این قسمت از من و تو پلاس از روز جهانی سلامت روان میگیم, همچنین دکتر اندرو ملکنیا از طریق اسکایپ مهمان برنامه هستند تا بیشتر در مورد سلامت روان صحبت کنند . در آخر هم مهمان برنامه دکتر محمود کویر، ا