Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.manototv.com/videos/2017056/vid13839
آیا ما خدا را از زندگی مدرن خود خارج کرده‌ایم یا اینکه همچنان لحظاتی در زندگی ما وجود دارند که ما وجود نیروی الهی را احساس کنیم؟ (مورگان فریمن) به دیدار مردی می‌رود که به باور خود در 11 سپتامبر وجود خ