Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.manototv.com/videos/2018636/vid13567
آقای علیجانی بسته پیشنهادی مخالفان به حکومت را به بحث می گذارد. آقای مکفی سخنان ظریف را درباره مبادله زندانیان آمریکایی و ایرانی بررسی می کند. آقای ثابتی می پرسد چرا نمایندگان مجلس با افزایش سهم زنان