Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.manototv.com/videos/2023445/vid13866
اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر، حادثه ای که از آن به عنوان بزرگترین اعتراضات دانشجویی در ایران پس ازانقلاب ۵۷ یاد میشود و در دل خود داستان های زیادی دارد. برنامه ای ویژه از گروه رپرتاژ و بررسی زوایای پنهان