Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.manototv.com/videos/58177/vid5650
قسمت سوم مستند «انقلاب ۵۷» با فضای ناآرام سیاسی در پاییز ۵۷ آغاز می‌شود. شاه پس از جمشید آموزگار فردی را به نخست وزیری برگزیده که رابطه خوبی با روحانیون دارد. جعفر شریف امامی که در دوران کوتاه نخست وز