Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.ofoghdadeha.com/article/ResumeSection
ما رزومه خود را بهترین سند برای بررسی عملکرد خود می دانیم و از شما نیز می خواهیم تا همراه با ما نگاهی کوتاه بر رزومه ما در این سال ها داشته باشید