Don't have Telegram yet? Try it now!
https://30s.dev/d%e1%ba%a5u-hi%e1%bb%87u-tn-b%e1%ba%a1n-thn-dang-c%e1%ba%a3m-n%e1%ba%afng-b%e1%ba%a1n/
Dấu hiệu tên bạn thân đang 'cảm nắng' bạn