Don't have Telegram yet? Try it now!
https://30s.dev/ng%c6%b0%e1%bb%9di-th%e1%ba%a5p-nh%e1%ba%a5t-th%e1%ba%bf-gi%e1%bb%9bi-filipino/
Người thấp nhất thế giới Filipino