Don't have Telegram yet? Try it now!
https://30s.dev/v-du-ve-danh-sch-lin-ket-su-dung-con-tro-trong-c/
Ví dụ về danh sách liên kết, sử dụng con trỏ trong c