Don't have Telegram yet? Try it now!
https://adphoneshop.com/video/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%94-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7/
ตัวเท่าแต็ด เป็ดเท่าเพื่อน - น้องเมย์ เมธิณีย์ Feat. ดี้'หลอน | Brass Section วงสำราญ (Official MV)