Don't have Telegram yet? Try it now!
https://af.one.un.org/da/2019/01/09/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d9%85/
دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)