Don't have Telegram yet? Try it now!
https://aonews.mv/59886
ކޮވިޑް-19 އިން ރާއްކާތެރިވުމަށް ނޭޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކޮށްފި