Don't have Telegram yet? Try it now!
https://aonews.mv/62642
ކޮވިޑް-19 ސަޕޯޓް ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ފޮނުވާ މެސެޖުތަކާއި ފޯނުކޯލްތަކަށް ސަމާލުވޭ!