Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ar.dawahskills.com/abcs-of-dawah/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d9%88%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%aa%d9%83/
الداعي إلى الله تعالى.. صفاته وآدابه وتكوينه