Don't have Telegram yet? Try it now!
https://archangeliccalendar.com/2020/05/13/%d7%90%d7%a8%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%9c%d7%90%d7%9a-%d7%a7%d7%9e%d7%95%d7%90%d7%9c-%d7%a1%d7%95%d7%92-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%98-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93/
ארמון מלאך קמואל סוג יום, בעזרת מעט עובדי האור, ווירוס 2.0