Don't have Telegram yet? Try it now!
https://archangeliccalendar.com/2020/05/17/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%80%81%e5%a4%a7%e5%a4%a9%e4%bd%bf%e3%83%9f%e3%82%ab%e3%82%a8/
ハイパーハイブリッドエンジェル、大天使ミカエルブーム、大天使ラファエルからのガイダンス、割り当ての成功