Don't have Telegram yet? Try it now!
https://aviadkleinberg.com/2012/06/22/%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a1%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%aa/
הפסיכולוגיה על ספת הסוציולוגית