Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bancobiet.vn/surname-trong-cac-ho-so-co-nghia-la-gi/
Surname trong các hồ sơ có nghĩa là gì?