Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bavnews.am/%d5%a1%d5%aa-%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d6%81-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a5%d5%ac%d5%ab%d5%bd-%d5%bf/
ԱԺ-ն ընդունեց աշխատանքի ընդունվելիս տարիքային սահմանափակումը բացառող օրենքի նախագիծը