Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bavnews.am/%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%ad%d5%b8%d6%80/
Առողջապահության նախարարությունը խորհուրդ է տալիս չլողալ Սևանի այն լողափերում, որտեղ կան ջրիմուռներ