Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bavnews.am/%d5%a3%d5%b6%d5%a1%d6%81%d5%a5%d6%84-%d5%b4%d5%b8%d5%b4-%d5%be%d5%a1%d5%bc%d5%a5%d6%84-%d5%a1%d5%b2%d5%b8%d5%a9%d5%a5%d6%84-%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b8%d6%80-%d5%a5%d6%80%d5%af/
Գնացեք մոմ վառեք, աղոթեք Աստծուն, որ երկիրս անշառ կարողանաք փոխանցել հաջորդ իշխանություններին