Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bavnews.am/%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a4-%d6%84%d5%ab%d5%b4%d5%ab%d5%af%d5%b8%d5%bd-%d5%bd%d5%b8%d6%86%d5%ab%d5%b5%d5%a1-%d5%a1%d5%b5%d5%a4%d5%ab%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%a4/
Երիտասարդ քիմիկոս Սոֆիյա Այդինյանը դարձել է Մենդելեևի պարբերական աղյուսակի 118-րդ «Oganesson» (Օգանեսոն) տարրի մրցանակակիր