Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bavnews.am/%d5%a9%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%bf%d6%87%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a8-%d5%a5/
Թորոսյանի ամենատևական աշխատավայրը եղել է «Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ» ՀԿ-ն, որը Սորոսից ստացել է 232.857$. Գևորգ Գրիգորյան