Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bavnews.am/%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%af%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a6%d5%ab%d5%b6%d5%ae%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%ae%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/
Ժամկետային զինծառայողների ծնողները կարող են օգտվել բժշկական նորագույն թանկարժեք միջամտություններից