Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bavnews.am/%d5%ab%d5%9e%d5%b6%d5%b9-%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%a9%d5%a5-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%b6%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d6%84-%d5%b4%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%b8%d5%b5%d5%ab-%d5%bc%d5%a5%d5%b5%d5%bd/
Ի՞նչ անել, եթե հայտնվել եք մետրոյի ռեյսերի վրա․ խորհուրդներ որոնք կարող են փրկել ձեր կյանքը