Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bavnews.am/%d5%af%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2-%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bf-15-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb-%d5%af%d5%a1%d5%ba%d5%b8%d5%b2-%d5%be/
«Կառավարող ուժի հետ 1,5 տարի առաջ կապող վստահության հաստ պարանից մնացել է մի բարակ կոճի թել»․ Սուրեն Սահակյան