Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bavnews.am/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80-%d5%a3%d5%b8%d5%b6%d5%a5-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b4%d5%ab%d5%bd%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6-%d5%b4%d5%ab-%d6%84%d5%ab%d5%b9-%d6%84%d5%b9/
«Կարար գոնե վերջին ամիսներին մի քիչ քչացներ ժողովրդի հանդեպ ունեցած թույնը». Մկրտիչ Իսրայելյան