Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bavnews.am/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%ac%d5%ab%d5%9e-%d5%a7-%d6%84%d5%a1%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d5%be-%d5%b8%d6%82-%d5%bd%d5%ba%d5%ab%d6%80%d5%bf%d5%b8%d5%be-%d5%b7%d6%83%d5%a5%d5%ac-%d5%bb%d5%a5%d6%80%d5%b4/
Կարելի՞ է քացախով ու սպիրտով շփել ջերմող երեխայի մաշկը․ կարևոր խորհուրդներ մանկաբույժից