Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bavnews.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%bc%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%a3%d6%80%d5%ab%d5%ba%d5%ab-h1n1-%d5%ad%d5%b8%d5%a6/
Հայաստանում շրջանառվում է գրիպի H1N1 (խոզագրիպ) հարուցիչը. սպասվում է հիվանդության դեպքերի աճ