Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bavnews.am/%d5%b4%d5%b8%d5%b4%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b3%d5%a1%d5%bc-%d6%83%d5%b8%d6%84%d6%80%d5%ab%d5%af-%d5%b0%d5%b8%d5%be%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d5%bd%d5%a8-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%a6%d5%a5%d5%ac-%d5%a7/
Մոմավաճառ փոքրիկ Հովհաննեսը հուզել է բոլորին. նրան անչափ հետաքրքրում էր, թե ինչպես է բարձրանում մեքենայի ապակին