Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bavnews.am/%d5%ba%d5%ac%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%ab%d5%af-%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-no-1-%d5%a6%d5%b8%d5%b0%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6/
Պլաստիկ վիրահատության No 1 զոհը Հայաստանում. ինչ տեսք ուներ Լիլի Մորտոն մի քանի տարի առաջ