Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bavnews.am/%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d6%81%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%b8%d5%bf%d5%a5%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-40-%d5%ab%d5%b6-%d5%a4%d5%a1-%d5%be%d5%a1%d5%ad%d5%a5%d6%81%d5%b6/
«Տարեցտարի մոտենում ենք 40-ին, դա վախեցնող է». Գրիգոր Դանիելյանի տարեդարձն ու կարևոր ձեռքբերումը